Uvjeti Poslovanja

Tvrtka Agro Kotari d.o.o. Biljane Donje 108, 23420 Benkovac , OIB 32787803442 bavi se iznajmljivanjem smještaja a korisnike usluga ( u daljnjem tekstu Gost ) prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.idassaholiday.com (u daljnjem tekstu: Web stranica). Korištenje Web stranice podrazumijeva slaganje s općim uvjetima.

1. Korištenje Web stranice
Tekstove, grafičke oznake, fotografije, vizualna rješenja i ostale sadržaje ove Web stranice zabranjeno je kopirati, modificirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti. Vlasništvo je zaštićeno hrvatskim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu. Gost može koristiti Web stranicu isključivo u osobne svrhe, za rezervaciju smještaja ili za radnje koje su korištenjem ove Web stranice dozvoljene.
Prilikom rezervacija nisu dozvoljene nekorektne informacije, fiktivne rezervacije, kao ni iskrivljavanje osobnih podataka, a tvrtka Agro Kotari d.o.o. ima pravo da u takvim ili sličnim situacijama odustane od ugovora s Gostom na štetu istog. Gost se obvezuje da će tvrtki Agro Kotari d.o.o. dostaviti točne kontaktne podatke (ime, prezime, e-mail, adresa…), u slučajevima kada se to od njega traži. Gost se slaže da tvrtka Agro Kotari d.o.o. može koristiti navedeno u svrhu uspostavljanja kontakta s Gostom kada je to potrebno.
Radi poboljšanja servisa Web stranice Opći uvjeti mogu se mijenjati u svakom trenutku bez najave. Ova Web stranica povezana je sa drugim internet stranicama za čiji sadržaj tvrtka Agro Kotari d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Sadržaj općih uvjeta pružanja usluga
Tvrtka Agro Kotari d.o.o. nudi smještaj i ostale usluge prezentirane na Web stranici.

3. Rezervacije
Rezervacija smještaja ili usluge moguća putem interneta , slanjem prijavnog obrazca na e-mail ili telefonskim putem. Prilikom prijave korisnik/putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja. Prilikom izvršene rezervacije Gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za Gosta, tako i za tvrtku Agro Kotari d.o.o.
Ukoliko do datuma dolaska ima 14 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu.

4. Plaćanje i cijena usluge
Cijena usluga navedena je na web stranicama, a sve vrste dodatnih usluga koje nisu izričito uključene u cijenu, Gost plaća sam i dužan ih je naručiti prilikom rezervacije smještaja ili po dogovoru uplatiti na licu mjesta. Tvrtka Agro Kotari d.o.o. zadržava pravo od Gosta zatražiti plaćanje kaucije kao osiguranje od eventualne štete prouzročene neadekvatnim načinom korištenja smještajne jedinice od strane Gosta. Ista se vraća Gostu nakon završetka korištenja
usluge ako se ustanovi da u objektu nije došlo do oštećenja inventara. U slučaju da je do istoga došlo, tvrtka Agro Kotari d.o.o. zadržava pravo da kaucijom naplati štetu počinjenu na inventaru smještajne jedinice.
Na Web stranici objavljene su cijene izražene u Eurima (EUR) te uključuju PDV. i boravišnu pristojbu. U određenim slučajevima boravišna pristojba nije uključena u cijenu boravka te je Gost plaća u gotovini prilikom dolaska u smještajni objekt.
Uplatu akontacije, rate ili punog iznosa aranžmana moguće je izvršiti internet bankarstvom / općom uplatnicom na račun tvtke Agro Kotari d.o.o.

5. Opis usluga
Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.
U cijenu smještaja su uključene osnovne usluge: dnevni najam, posteljina, ručnici, trošak vode, struje, te završno čišćenje. Dodatne usluge se naplaćuju posebno u dogovoru s vlasnikom smještajne jedinice (usluge doručka, vez za brod, transfer…)
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je rezervacijom potvrđeno, tvrtka Agro Kotari d.o.o. ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.
Tvrtka Agro Kotari d.o.o. jamči da su opisi sastavljeni u dobroj vjeri, te da odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku pregleda objekta i objave njegova opisa na Web stranici. U pravilu se smještajna jedinica predaje na korištenje uredna, čista i u ispravnom stanju. U slučaju da Gost prilkom ulaska u jedinicu primijeti neispravnosti ili oštećen inventar, dužan je o tome odmah obavijestiti tvtku Agro Kotari d.o.o. , u protivnom se smatra da je jedinica preuzeta u potpuno ispravnom stanju.

6. Otkaz rezervacije

6.1 Pravo klijenta na otkaz i promjene rezervacije
Gost može u svakom trenutku odjaviti (stornirati) rezervaciju i zatražiti povrat predujma prema ovdje navedenim uvjetima. Otkaz rezervacije može se izvršiti elektroničkom poštom, a svako odustajanje mora biti potvrđeno pisanim putem (e-mailom) od strane Agencije. Uplaćeni predujam umanjen za bankovne troškove čini iznos koji se vraća Gostu. U slučaju da se rezervacija otkaže (stornira) unutar 30 dana od planiranog početka korištenja usluge, Gost gubi pravo na povrat predujma.
U slučaju otkaza rezervacije od strane Gosta, Agro Kotari d.o.o. će postupiti prema sljedećim odrednicama:
 za otkaz više od 30 dana prije dolaska – Agro Kotari d.o.o. vrši povrat uplaćenog predujma umanjenog za troškove bankovnog transfera
 za otkaz 29 – 15 dana prije dolaska – Agro Kotari d.o.o. zadržava 10% od ukupne cijene rezervacije (uplaćeni predujam)
 za otkaz od 14 – 0 dana prije dolaska- 100% od ukupne cijene rezervacije
 “no-show” – 100% od ukupne cijene rezervacije

6.2 Pravo Agro Kotara d.o.o. na otkaz i promjene rezervacije U slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.) i nepredvidjenih okolnosti tvrtka Agro Kotari d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki Agro Kotari d.o.o. da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica. Ukoliko Gost uplati rezervaciju koju Agro Kotari d.o.o. ne mogu ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa. Ukoliko je tvrtka Agro Kotari d.o.o. u mogućnosti Gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako Gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku.Ako je alternativa jeftinija tvrtka vraća Gostu razliku. Agro Kotari d.o.o. dužni su sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.
Agro Kotari d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo na otkaz rezervacije kada procijeni da bi ponašanje Gosta i njegovih bližnjih moglo ugroziti sigurnost, udobnost ili odmor drugih gostiju, Iznajmljivača i njegovih zaposlenika te ostalih osoba. U tom slučaju Gost nema pravo na povrat novca.
Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave.

7. Dolazak i odlazak
Dolazak (Check in) je predviđen u terminu od 14 do 22 sati (osim u slučajevima kada na voucheru nije drugačije specificirano), a završava zadnjeg dana rezervacije najkasnije do 10:00 (check-out). Dolazak iza 22.00 nužno je najaviti unaprijed.
Djelatnici tvrtke Agro Kotari d.o.o. će dočekati Gosta na recepciji ili iznimno u smještajnom objektu. Gost je prije dolaska dužan javiti eventualno zakašnjenje ili nedolazak, i to u tijeku radnog vremena tvrtke Agro Kotari d.o.o.. U slučaju da Gost ne obavijesti o svom nedolasku (no show) ili zakašnjelom dolasku do najkasnije 24.00 sati, Agro Kotari d.o.o. će smatrati da je Gost odustao od rezervacije te Gost gubi pravo na povrat predujma/uplate i na korištenje usluga rezervirane smještajne jedinice, a ista se stavlja na raspolaganje drugim klijentima. U slučaju produženja boravka izvan termina rezervacije, Gost snosi sve dodatne troškove proizašle iz produljenja rezervacije.
Prilikom dolaska potrebno je predočiti putovnicu ili osobnu iskaznicu, zbog potrebe prijave boravka svih Gostiju. U slučaju prijevremenog odlaska, Gost gubi svako pravo na povrat novca.

8. Obveze i odgovornost
Dužnosti tvrtke Agro Kotari d.o.o:
Agro Kotari d.o.o. su dužni brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agro Kotari d.o.o. su dužni osigurati da se Gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.
Agro Kotari d.o.o. se ne smatra odgovornim za neispravnost usluga ili prekid njihove isporuke, uključujući električnu energiju, vodu, instalacije, kao ni štete nastale oštećenjem, prekidom isporuke usluge ili bukom, a koje su rezultat radova ili popravaka u drugom dijelu istog ili susjednog objekta. Agro Kotari d.o.o. nije odgovorna za osobne ozljede, gubitak ili oštećivanje osobnih stvari u vlasništvu Gosta koji boravi u smještajnoj jedinici ili njezinom okruženju.

Dužnosti Gosta:
Gost je obvezan:
 Posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Gost.
 Poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja.
 Pridržavati se kućnog reda u objektu.
 U slučaju nastale štete prouzročene svojom krivnjom nadoknaditi tvrtki Agro Kotari d.o.o. na licu mjesta svu načinjenu štetu. U tom slučaju

Agro Kotari d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nastalu štetu.
 Voditi računa da svojim postupcima ne remeti mir u objektu. U tom slučaju tvrtka Agro Kotari d.o.o. ima pravo otkazati Gostu boravak bez prava da obešteti istog.
 Poštivati broj osoba u rezervaciji. Agro Kotari d.o.o.mogu uskratiti smještaj nenajavljenim osobama ili ima pravo tražiti nadoplatu za iste.

9. Reklamacije i prigovori Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki Gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. Postupak u svezi s prigovorom: Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti tvrtku Agro Kotari d.o.o. pismenim putem na dan dolaska (na e-mail adresu agrokotari@gmail.com) . Ako Gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, tvrtka Agro Kotari d.o.o. nije dužna
uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu Gost je dužan prihvatiti je). Ukoliko Gost ne reklamira smještaj na licu mjesta, na dan dolaska ne ostvaruje pravo povrata novca. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Tvrtka Agro Kotari d.o.o. ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini). Također, tvrka se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice. Tvrtka Agro Kotari d.o.o. ne prihvaća reklamacije za usluge po posebno sniženim cijenama (npr. last minute rezervacije).

Tvrtka Agro Kotari d.o.o. uvijek čini sve što je u njezinoj moći da osigura najbolju moguću uslugu, no u slučaju potrebe za reklamacijom, potrebno je slijediti sljedeće odrednice:
 Gost je dužan pregledati smještajnu jedinicu odmah po dolasku
 Gost je o eventualnim nepravilnostima ili nedostacima dužan odmah obavijestiti tvrtku Agro Kotari d.o.o. koja će pokrenuti uklanjanje navedenih nedostataka u što kraćem roku. Tvrka Agro Kotari d.o.o. ne snosi odgovornost u slučajevima kada Gost subjektivno procijeni neadekvatnost usluge/opreme, a kada nije riječ o objektivnim nedostacima.
Gost je dužan surađivati sa tvrtkom Agro Kotari d.o.o. u dobroj namjeri, u cilju otklanjanja uzroka nezadovoljstva budući da je u interesu Gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu, a Gost i Agro Kotari d.o.o. će sporove uvijek nastojati razriješiti sporazumno. Ukoliko Gost ne bude zadovoljan sa smještajnom jedinicom i bez javljanja tvrtki Agro Kotari d.o.o. samoinicijativno napusti istu, gubi pravo na povrat novca i tužba protiv tvrtke Agro Kotari d.o.o. smatrati će se neopravdanom. Ako Gost uputi prigovor tvrtki Agro Kotari d.o.o. nakon završetka korištenja usluga, isti se neće razmatrati.

10. Nadležnost suda
Tvrtka Agro Kotari d.o.o. i Gost su suglasni, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu tvrtke Agro Kotari d.o.o. Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.